Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Nghệ An đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Bệnh viện
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 44-qd-trien-khai-emr-cua-bv-tay-bac-tinh-nghe-an--4021471399856583.pdf