Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 1.001387
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hỏng
Link kết quả Xem kết quả
Tên File