Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Công bố thông tin đơn vị khảo nghiệm: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Cơ sở y tế
Link kết quả Xem kết quả
Tên File cbkn--2165793057842652.pdf