Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 1.001385
Lĩnh vựcLĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về tên của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc tên của trang thiết bị y tế nhập khẩu
Link kết quả Xem kết quả
Tên File