Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1547
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 28/7/2023 01/08/2023 ds-cong-bo-thang-7-signed--778396706029946.pdf
2 Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Đức Minh triển khai bệnh án điện tử (ERM) thay thế hồ sơ bệnh án giấy Bệnh viện 28/07/2023 qđ-106-2023-1--275281853071425.pdf
3 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/07/2023 qd_978-001--275003304357278.pdf
4 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện YHCT Y Đức Bệnh viện YHCT 19/07/2023 ds-hanh-nghe--1002097896802324.pdf
5 Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 07/07/2023 ban-cong-bo-1048-bv-phu-san-t--220595264740008.pdf
6 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 19/6/2023 Các cơ sở đào tạo 19/06/2023 ds-c-p-nh-t-n-19-06-2023--101388174818816.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 16/6/2023 16/06/2023 ds-c-p-nh-t-ngày-16-6-2023-signed--4881189598391995.pdf
8 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 49-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-tien-yen-quang-ninh--4021548190704399.pdf
9 Bệnh viện Gia An 115 – TP. Hồ Chí Minh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 48-qd-trien-khai-emr-cua-bv-gia-an-115-hcm--4021533013319953.pdf
10 Trung tâm y tế huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 47-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-chau-phu-an-giang--4021520976335739.pdf