Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1556
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Trung tâm Y tế huyện Yên Bình- Yên Bái đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 29/12/2023 570-qđ-ttyt-yên-bái--645321196494729.pdf
2 Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 29/12/2023 1048-cd-qđ-v-v-sử-dụng-và-lưu-trữ-hs-bệnh-án-điện-tử-thay-cho-hồ-sơ-bệnh-án-giấy-hòe-nhai--645263069481165.pdf
3 Bệnh viện Đa khoa Móng Cái đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 29/12/2023 2023-12-08-1611_qd-ttyt-trien-khai-badt-tai-ttyt-mong-cai--645209278590893.pdf
4 Bệnh viện Nội tiết Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 27/12/2023 ban-cong-bo-bv-noi-tiet-trung-uong--605618021707557.pdf
5 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 signed-signed-quyet-dinh-trien-khai-benh-an-dien-tu-phúc-yên-vĩnh-phúc--542669853387210.pdf
6 Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông- Công ty TNHH Lương thực Miền Trung đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 bv-da-khoa-của-đông--542528705111176.pdf
7 Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 signed-signed-quyet-dinh-trien-khai-benh-an-dien-tu-phúc-yên-vĩnh-phúc--542459871270471.pdf
8 Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương- Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 2426-qđ-triển-khai-hồ-sơ-bệnh-án-điện-tử-yhv-bv-hùng-vương--542427287928390.pdf
9 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 774-qđ-triển-khai-badt-bv-đa-khoa-cẩm-phả--542347189086409.pdf
10 Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 quyet-dinh-su-dung-benh-an-dien-tu-24-11-y-học-cổ-truyền-thái-bình--542317231557230.pdf