Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1546
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 15/4/2021 Cơ sở y tế 15/06/2021 danh-sach-pkbnn-15-6-2021---4155867339237968.pdf
2 Công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học đợt 26 04/06/2021 qd-dot-26--2856618604734251.pdf
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật ngày 31/5/2021 Tổ chức 04/06/2021 20210603-danh-sach--2572169654213560.pdf
4 Công bố thông tin đơn vị khảo nghiệm: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở y tế 02/06/2021 cbkn--2165793057842652.pdf
5 Danh sách các cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đạt chứng chỉ thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng Cơ sở y tế 24/05/2021 danh-m-c-các-c-s-áp-ng-th-c-hành-t-t--1369553304181532.docx
6 Bệnh viện Xây dựng công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành trình độ cao đẳng: ngành Điều dưỡng Bệnh viện Xây dựng 13/05/2021 ban-cong-bo-bs-bv-xay-dung-1-1--431616908746893.pdf
7 Danh sách cơ sở thử thuốc tương đương sinh học, cập nhật đến ngày 07/5/2021 Cơ sở y tế 07/05/2021 danh-sách-c-s-th-t-sh-7-5-2021--259465535401448.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 29/4/2021 Tổ chức 03/05/2021 20210429-danh-sach--3890918667965070.pdf
9 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 26/4/2021 28/04/2021 20210427-danh-sach--3393402963725873.pdf
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 02/04/2021 danh-sach-pkbnn-01-4--1058266660232499.pdf