Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1546
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương 24/11/2021 788-cv-bv-d--322467935024290.pdf
2 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện TW Thái Nguyên 26/08/2021 bv-thai-nguyen--322287977729785.zip
3 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 16/11/2021 Cơ sở y tế 17/11/2021 dspkbnn-16-11-2021--8754124189998424.pdf
4 Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Tuệ Tĩnh Bệnh viện 19/10/2021 ds-ng-i-hành-ngh-bv-tu-t-nh--5962225991743033.pdf
5 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật đến ngày 18/10/2021 Tổ chức 18/10/2021 20211018-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-1--5793631463064792.pdf
6 Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện Phổi TW 15/10/2021 15-10-2021-cong-bo-bv-phoi-tư--5790082466955336.pdf
7 Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện Bạch Mai (đợt 4) Bệnh viện 08/10/2021 cv-2587-bv-bm-ngay-06-10-va-pl-1-2--4860915801087710.pdf
8 Cấp đổi giấy phép hooạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Tuệ Tĩnh 01/10/2021 bv-tu-t-nh_0001--4772337553040913.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 22/9/2021 Cơ sở y tế 23/09/2021 ds-phòng-khám-cập-nhật-22-9-2021--3654463063754256.pdf
10 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật đến ngày 26/7/2021 Tổ chức 27/07/2021 20210726-danh-sach-1--1745483601323503.docx