Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1534
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 29/04/2022 29/04/2022 2022-04-28-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo--403862925856151.pdf
2 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật đến 04/5/2022 Cơ sở đào tạo 05/05/2022 06-5-2022-ds-co-so-dao-tao--13871871801523372.pdf
3 Cập nhật tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động 20/04/2022 20-4-2022-cập-nhật-tổ-chức-công-bố-đủ-điều-kiện-quan-trắc-môi-trường-lao-động-theo-nghị-định-44--13245515877567474.docx
4 Giấy chứng nhận Đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của Bệnh viện Quân Y 103 Bệnh viện 20/04/2022 giay-chung-nhan-103-signed--12659741415031532.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 12/4/2022 Cơ sở y tế 12/04/2022 12-04-2022-ds-c-p-nh-t-12_04--11948212665584742.pdf
6 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động Cơ sở đào tạo 01/04/2022 04-4-2022-20220331-ds-co-so-dao-tao-cap-chung-chi-chuyen-mon-ve-y-te-lao-dong--11084986437783224.pdf
7 Danh sách tổ chức đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 25/03/2022 Tổ chức 30/03/2022 20220325-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-up-he-thong--10743497692011900.pdf
8 Giấy chứng nhận Đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của viện Pastuer Nha Trang Viện 23/03/2022 giay-chung-nhan-_-vien-pastuer-nha-trang--10154463956067950.pdf
9 Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) 23/03/2022 23-3-2022-kết-quả-đánh-giá-đáp-ứng-thực-hành-tốt-thử-thuốc-trên-lâm-sàng--10154324985185694.docx
10 Quyết định cấp giấy phép hoạt động của Bệnh viện Y dược cổ truyền An Khang Bệnh viện 08/03/2022 3-2022-gph-an-khang_0001--8766185036772868.pdf