Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1541
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 21/4/2023 Tổ chức 25/04/2023 ds-cong-bo-don-vi-du-dieu-kien-qtmtl-signed--217147685421440.pdf
2 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 3) Thuốc cổ truyền 25/04/2023 101-q-ydct-ngày-21-04-2023--112858264815123.pdf
3 Giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với bệnh viện YHCT Phúc Thượng Bệnh viện 21/04/2023 bv-phuc-thuong--7804777918868658.pdf
4 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 18/4/2023 Cơ sở đào tạo 18/04/2023 ds-c-p-nh-t-n-18-04-2023-signed--7611784384365315.pdf
5 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 11/04/2023 47-yhct-tw--7108768250655384.pdf
6 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện Tuệ Tĩnh 11/04/2023 cv-269-bv-tu-t-nh--7694215772616510.pdf
7 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 2) 04/04/2023 04-4-2023quy-t-nh-công-b-ydct-t-2-final-signed--6502516355715520.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 31.3.2023 Tổ chức 31/03/2023 20230331-ds-cong-bo-qtmtld-signed--6224433794307738.pdf
9 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành 22/03/2023 ban-cong-bo-102--5706593568227784.pdf
10 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 16.3.2023 20/03/2023 20230316-ds-cong-bo-don-di-du-dk-qtmtld-signed--5706290004623960.pdf