Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1556
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 25-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-thi-xa-phu-tho-tinh-phu-tho--4021159255556006.pdf
2 Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 24-qd-trien-khai-emr-tai-bv-tam-than-phu-tho-tinh-phu-tho--4021143982229177.pdf
3 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 23-qd-trien-khai-emr-tai-bv-san-nhi-tinh-phu-tho--4021014976401523.pdf
4 Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 22-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-thanh-thuy-phu-tho--4020999180737062.pdf
5 Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 21-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-tinh-ninh-thuan--4021926605442472.pdf
6 Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 20-qd-trien-khai-emr-cua-bv-phoi-tinh-phu-tho--4020886875717143.pdf
7 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (cơ sở 1) đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 19-qd-trien-khai-emr-cua-bvdhyd-tphcm-co-so-1--4020873504492160.pdf
8 Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 18-qd-trien-khai-emr-tai-bv-rang-ham-mat-tw-ha-noi--4020859474703053.pdf
9 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 17-qd-trien-khai-emr-cua-bv-san-nhi-tinh-bác-ninh--4020846320521918.pdf
10 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 16-qd-trien-khai-emr-tai-bvdhyhn--4020829140094177.pdf