Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1546
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 35-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-tinh-yen-bai--4021335148704792.pdf
2 Bệnh viện phụ sản Hà Nội đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 34-qd-trien-khai-emr-cua-bv-phu-san-ha-noi--4021314050381613.pdf
3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 09/06/2023 33-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-tinh-thanh-hoa--4021298404577118.pdf
4 Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 32-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-chiem-hoa-tinh-tuyen-quang--4021278661176326.pdf
5 Trung tâm y tế Huyện Cẩm Khê đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 31-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-cam-khe-phu-tho--4021256886411828.pdf
6 Bệnh viện Quân y 110 - Cục Hậu cần đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 30-qd-trien-khai-emr-cua-bv-110--4021245158872278.pdf
7 Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 29-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-doan-hung-phu-tho--4021221417167856.pdf
8 Trung tâm Y tế Hạ Hòa - Sở Y tế Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 28-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-ha-hoa-tinh-phu-tho--4021208417409061.pdf
9 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 27-qd-trien-khai-emr-cua-bvdkqt-hai-phong-vinh-bao--4021193443167191.pdf
10 Trung tâm y tế huyện Lâm Thao, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 26-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-lam-thao-phu-tho--4021180952597297.pdf