Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 35
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành 22/03/2023 ban-cong-bo-102--5706593568227784.pdf
2 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-bv-nong-nghiep--1643381662297442.pdf
3 Bệnh viện Thống Nhất công bố bổ sung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-la-csth-cua-bv-thong-nhat-lan-4-đã-gộp--1642812268617491.pdf
4 “Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành 01/12/2022 01-12-2022-bv-nhiet-doi-trung-uong-b-sung-l-n-1--6215028146389.pdf
5 Bệnh viện Quân y 87-Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 19/09/2022 cv-1643-ban-cong-bo-cua-bv-quan-y-87--10162006598871606.pdf
6 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 25/08/2022 25-8-2022-ban-cong-bo-bv-ch-va-phcn-hcm--8696344425392635.pdf
7 Bệnh viện Thống Nhất công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 22/08/2022 22-8-2022-ban-cb-bv-thong-nhat-1--7589581330111817.pdf
8 Bệnh viện Đặng Văn Ngữ công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 10/08/2022 ban-cong-bo-day-du--6879313575685558.pdf
9 Bệnh viện Thể thao Việt Nam công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 12/07/2022 18-7-2022-co-ng-va-n-340-bvttvn--4482106765380346.pdf
10 Bệnh viện C Đà Nẵng công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 08/07/2022 08-7-2022-benh-vien-c_-cb-csth-cki-xn--3616085765336024.pdf