Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 45
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 16/11/2021 Cơ sở y tế 17/11/2021 dspkbnn-16-11-2021--8754124189998424.pdf
2 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật đến ngày 18/10/2021 Tổ chức 18/10/2021 20211018-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-1--5793631463064792.pdf
3 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 22/9/2021 Cơ sở y tế 23/09/2021 ds-phòng-khám-cập-nhật-22-9-2021--3654463063754256.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật đến ngày 26/7/2021 Tổ chức 27/07/2021 20210726-danh-sach-1--1745483601323503.docx
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 15/4/2021 Cơ sở y tế 15/06/2021 danh-sach-pkbnn-15-6-2021---4155867339237968.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật ngày 31/5/2021 Tổ chức 04/06/2021 20210603-danh-sach--2572169654213560.pdf
7 Công bố thông tin đơn vị khảo nghiệm: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở y tế 02/06/2021 cbkn--2165793057842652.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 29/4/2021 Tổ chức 03/05/2021 20210429-danh-sach--3890918667965070.pdf
9 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 26/4/2021 28/04/2021 20210427-danh-sach--3393402963725873.pdf
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 02/04/2021 danh-sach-pkbnn-01-4--1058266660232499.pdf