Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 97
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Công bố đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Công ty Cổ phần SAM Tổ chức 29/01/2024 cb-kn--282182894700058.doc
2 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 15/01/2024 Tổ chức 16/01/2024 15-01-2024-qtmtld--1167360203768683.pdf
3 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 11/12/2023 12/12/2023 ds-c-p-nh-t-ngày-11-12-2023-signed--99287486177341.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 30/11/2023 Tổ chức 05/12/2023 danh-sach-cong-bo-05-12--4615988452807944.pdf
5 Công bố bổ sung đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Pasteur Nha Trang Viện 24/11/2023 24-11-2023-vien-pastuer-nha-trang--4363183607588127.doc
6 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 15/11/2023 Cơ sở y tế 15/11/2023 ds-c-p-nh-t-n-15-11-2023-signed-1--3077668946763111.pdf
7 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 31/10/2023 Tổ chức 03/11/2023 danh-sach--1872328289884160.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 30/9/2023 Tổ chức 12/10/2023 12-10-ds-qtmtld--57831429629360.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 06/9/2023 Cơ sở y tế 06/09/2023 ds-c-p-nh-t-n-06-9-2023-signed--4339038831969924.pdf
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 02/8/2023 Cơ sở y tế 03/08/2023 ds-c-p-nh-t-n-02-8-2023-signed--1120325117782851.pdf