Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 67
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 28.11.2022 29/11/2022 29-11-2022-danh-sách-công-b-210-don-vi-du-dieu-kien-quan-trac-moi-truong-lao-dong-signed--16145824348575932.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 14.11.2022 Cơ sở y tế 17/11/2022 14-11-2022-ds-pḥng-khám-bnn-c-p-nh-t-14-11-2022-signed--15109006616070442.pdf
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 27.10.2022 Tổ chức 27/10/2022 2022-10-27-danh-sách-công-b-210-n-v-signed--13296692726554200.pdf
4 Thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm - Cty Cổ phần Liên Nông Việt Nam 30/09/2022 30-9-2022-cb-kiem-nghiem-signed-2--11285805488446632.pdf
5 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật đến ngày 21/9/2022 Tổ chức 22/09/2022 22-9-2022-danh-sách-công-b-216-n-v-signed--10509450874821836.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật đến ngày 14/9/2022 Tổ chức 14/09/2022 14-9-2022-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-signed--9563379319134404.pdf
7 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 26/8/2022 Cơ sở đào tạo 26/08/2022 26-8-2022-ds-dao-tao-cap-chung-chi-ve-y-te-lao-dong-26-8-2022-signed--8692259936922209.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật đến ngày 16/8/2022 Tổ chức 17/08/2022 17-8-2022-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-signed--7165067621378828.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 04.8.2022 Cơ sở y tế 04/08/2022 04-8-2022-dscs-bnn--6299710290208878.pdf
10 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 01/7/2022 Cơ sở đào tạo 01/07/2022 01-7-2022-ds-cap-nhat-danh-sach-y-te-lao-dong--3271604188382388.pdf