Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 69
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền Ngọc Thiện Bệnh viện 06/09/2022 gph-kcb-ngoc-thien--9303702544622308.pdf
2 Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc Bệnh viện 15/07/2022 174-7-2022-1934qdb-signed--4657543170940015.pdf
3 Quyết định cấp giấy phép hoạt động của Bệnh viện Y dược cổ truyền An Khang Bệnh viện 08/03/2022 3-2022-gph-an-khang_0001--8766185036772868.pdf
4 Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc Bệnh viện 02/12/2021 4771--1180775036385165.pdf
5 Quyết định cấp giấy phép hoạt động Bệnh viện Y học cổ truyền Hùng Vương Bắc Giang Bệnh viện 02/12/2021 4722--1180680915213252.pdf
6 Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Tuệ Tĩnh Bệnh viện 19/10/2021 ds-ng-i-hành-ngh-bv-tu-t-nh--5962225991743033.pdf
7 Cấp đổi giấy phép hooạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Tuệ Tĩnh 01/10/2021 bv-tu-t-nh_0001--4772337553040913.pdf
8 1.000511 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo 02/03/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=743
9 1.000562 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 02/03/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=807
10 1.000854 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 02/03/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1263