Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 174
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 3) Thuốc cổ truyền 25/04/2023 101-q-ydct-ngày-21-04-2023--112858264815123.pdf
2 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 2) 04/04/2023 04-4-2023quy-t-nh-công-b-ydct-t-2-final-signed--6502516355715520.pdf
3 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 1) 08/03/2023 quy-t-nh-s-38-q-ydct-ngày-07-03-2023--4068638991328267.pdf
4 Danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định số 29/2022/NĐ-CP 30/12/2022 1604_ydct_qld--174971987504438.pdf
5 Danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định số 29/2022/NĐ-CP 07/07/2022 30-6-2022-danh-muc-duoc-lieu--4050759763549611.pdf
6 Công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học đợt 26 04/06/2021 qd-dot-26--2856618604734251.pdf
7 Danh sách cơ sở thử thuốc tương đương sinh học, cập nhật đến ngày 07/5/2021 Cơ sở y tế 07/05/2021 danh-sách-c-s-th-t-sh-7-5-2021--259465535401448.pdf
8 1.000027 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản dược liệu 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=40
9 1.000035 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản dược liệu 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=50
10 2.000320 Đăng ký lại thuốc gia công (sinh phẩm chẩn đoán, bao gồm bán thành phẩm) 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1052