Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Ngày sinh: 1/8/1959.
Quê quán: Hà Tĩnh.
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa.
Em​ail: nguyenthikimtien@moh.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 04. 6273.2221
Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng XI. Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII.​
Lĩnh vực phụ trách
a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế.
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế; thanh tra y tế; chỉ đạo chung công tác thi đua khen thưởng; phát triển y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao; công tác xã hội hóa các hoạt động y tế; Chủ tịch các Hội đồng của ngành; Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Bộ Y tế.
c) Là đầu mối liên hệ với Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ và các Ủy ban của Quốc hội.
d) Phụ trách chung công tác dược, quản lý mỹ phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe, pháp chế, thanh tra. Một số công việc cụ thể Bộ trưởng ủy quyền cho các Thứ trưởng giải quyết.
đ) Theo dõi và chỉ đạo:
e) Theo dõi các đơn vị:
g) Phụ trách công tác y tế chung 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 11763123
  • Số người đang truy cập: 1