Hội nghị trực tuyến Lễ khánh thành 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa

25/09/2020 | 10:38 AM

 | 

 

Tài liệu Lễ khánh thành 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa ngày 25/9/2020

  1. CV thay đổi thời gian chương trình

  2. Chương trình Hội nghị

  3. Đề án KCB từ xa (2628)

  4. Quyết định BCĐ khám, chữa bệnh từ xa (3249)

  5. Quyết định số 4054/QĐ-BYT Ban hành tạm thời Hướng dẫn và  Quy định tổ chức hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa

  6. Quyết định số 4070/QĐ-BYT về việc ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. 

  7. Phụ lục Quyết định số 4070/QĐ-BYT
  8. QĐ Thành lập HĐ thẩm định (4063)


Thăm dò ý kiến