Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Ngày sinh: 03/9/1966
Quê quán:Giao Thủy, Nam Định.
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách
Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Hợp tác quốc tế, CNTT,....

Thăm dò ý kiến