Họp góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng

14/10/2020 | 13:25 PM

 | 

 

Ngày 14/10/2020 tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ trì cuộc họp Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng.

Tham dự có GS.TS.Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; WHO; Bộ Công an; Bộ Giáo dục; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Tổng hội Y học Việt Nam và các đơn vị liên quan.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Hội đồng Y khoa Quốc gia theo Quyết định 956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chín phủ ngày 06/07/2020. Hội đồng Y khoa Quốc gia có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới để đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực y tế.

Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về y tế và theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; xây dựng và thử nghiệm Bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng tiêu chuẩn của cơ sở tổ chức đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đánh giá năng lực hành nghề.

Ths. Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng

Tại cuộc họp, Ths. Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng.

Theo dự thảo,  Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế đạt tiêu chuẩn về uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm; có 1 Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoạt động chuyên trách. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng có từ 27-29 thành viên, trong đó có đại diện Tổng Hội Y học Việt Nam và một số chuyên ngành y tế; một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe; một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, một số Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế về đào tạo, khám bệnh, chữa bệnh, pháp chế; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng.

Ban chuyên môn của Hội đồng giúp Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Thành viên của Ban chuyên môn là thành viên Hội đồng và chuyên gia đạt tiêu chuẩn về uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của mỗi Ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Văn phòng Hội đồng giúp việc cho Hội đồng trong triển khai các hoạt động hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng…

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đồng ý với Ban soạn thảo về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia. Đồng thời Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Vụ Pháp chế làm đầu mối tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự để sớm trình Lãnh đạo Bộ xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về Quy chế hoạt động Văn phòng Hội đồng, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng đề nghị Vụ Pháp chế tổng hợp ý kiến của các ủy viên Hội đồng hoàn thiện trình Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bộ Y tế bàn giao 60 bác sĩ trẻ về công tác tại 33 huyện nghèo

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 15:23

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe báo cáo về chiến lược dinh dưỡng mới

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 14:58

Khai mạc Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 27

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 04:26

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số: Bắc Giang huy động thêm nguồn lực hỗ trợ

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 02:52

Tài liệu Hội nghị tập huấn Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng Ngành Y tế (1900-9095)

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 02:32

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 02:25

Thông điệp của Thủ tướng gửi phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc về COVID-19

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 01:47

Bộ Y tế họp Nhóm đối tác y tế năm 2020

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 08:12

Thăm dò ý kiến