Đề xuất thông tin về sức khoẻ xem tại Hồ sơ, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID

11/06/2024 | 09:04 AM

 | 

Theo dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, cơ sở y tế hoạt động hợp pháp, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp số định danh cá nhân, được sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ khi sử dụng dịch vụ y tế...

 

Hồ sơ sức khỏe điện tử là gì?

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế. Dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế gồm 4 chương, 29 điều.

Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã đề xuất quy định cụ thể về quản lý dữ liệu y tế như: Dữ liệu y tế; cơ sở dữ liệu về y tế; cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; tạo lập, thu thập dữ liệu y tế; yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân trong việc tạo lập, thu thập dữ liệu y tế; thẩm quyền đối với dữ liệu y tế; cập nhật, điều chỉnh, hủy dữ liệu y tế; kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế; khai thác và sử dụng dữ liệu y tế cũng như trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân… có liên quan trong việc quản lý dữ liệu y tế điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Đề xuất thông tin về sức khoẻ xem tại Hồ sơ, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID- Ảnh 1.

Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng hoặc phần mềm công nghệ thông tin để lưu trữ, cập nhật, hiển thị và tra cứu thông tin sức khỏe của cá nhân... (ảnh minh hoạ)

Dự thảo Nghị định nêu rõ, Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý dữ liệu y tế điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Theo ban soạn thảo, dữ liệu về danh mục dùng chung y tế: là dữ liệu về các danh mục, bảng mã phân loại do Bộ Y tế ban hành, được sử dụng chung trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu y tế bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất;

Dữ liệu mở về y tế: là dữ liệu được Bộ Y tế công bố bảo đảm theo đúng các quy định, phản ánh thông tin về các lĩnh vực y tế do Bộ Y tế quản lý nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số;

Hồ sơ sức khỏe điện tử là cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin hành chính, tiền sử bệnh, tóm tắt về quá trình phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh của cá nhân tại các cơ sở y tế;

Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng hoặc phần mềm công nghệ thông tin để lưu trữ, cập nhật, hiển thị và tra cứu thông tin sức khỏe của cá nhân;

Theo dự thảo, Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế.

Đề xuất hiển thị thông tin về sức khỏe tại Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID

Thông tin về sức khỏe cá nhân là một trong những thông tin về sức khỏe được đề xuất xem trên ứng dụng VNeID thông qua thông tin trên Sổ Sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID.

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định phạm vi dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế, trong đó thông tin về sức khỏe cá nhân gồm:

Thứ nhất các thông tin cơ bản của cá nhân.

Thứ hai thông tin về chứng sinh;

Thứ ba, thông tin về bảo hiểm y tế.

Thứ tư thông tin sức khỏe cá nhân cơ bản.

Thứ năm thông tin báo tử.

Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân trên được dùng cho việc xây dựng kho dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai Sổ sức khỏe điện tử của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài khi sử dụng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đề xuất thông tin về sức khoẻ xem tại Hồ sơ, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID- Ảnh 2.

Đề xuất hiển thị thông tin về sức khỏe tại Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Nhóm thông tin về sức khỏe cá nhân trên được tích hợp vào thẻ căn cước để thực hiện việc hiển thị thông tin về Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

Bộ Y tế quy định về Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cấp số định danh cá nhân được sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ khi sử dụng dịch vụ y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Trước đó, cuối tháng 5/2024, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-BYT đã quy định, sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng dành cho người bệnh để sử dụng khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện công lập, tư nhân.../.

Nguồn: Suckhoedoisong.vn


Thăm dò ý kiến