Thông tin dự án đầu tư

Tìm kiếm

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ 01/01/2010 01/08/2016
2 Hỗ trợ hệ thống y tế - Quỹ Toàn cầu 01/01/2012 01/12/2016 Quỹ Toàn Cầu KHL 86,982,912 USD
3 Quỹ Toàn cầu Vòng 9 phòng chống lao Việt Nam 01/01/2011 01/12/2015 Quỹ Toàn Cầu KHL 57,162,582 USD
4 Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng - giai đoạn II 01/12/2011 01/12/2016 JICA Vay 120,523,534 USD
5 Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của Chương trình Phòng chống sốt rét Quốc gia 01/01/2009 01/12/2015 Quỹ Toàn Cầu KHL
6 Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS 17/03/2015 01/12/2015 Quỹ Toàn Cầu KHL 182,735,918 USD
7 Hợp tác y tế với Tổ chức y tế Thế giới (WHO), tài khóa 2014-2015 01/07/2014 01/12/2015 WHO KHL 23,831,637 USD
8 Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020 01/01/2013 01/01/2017 CP Hàn Quốc Vay 4,030 USD
9 Cung cấp Trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TW 01/01/2012 01/12/2014 CP Hàn Quốc Vay 20,532,017 USD
10 Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/04/2013 01/06/2018 ADB Vay
11 Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 01/01/2014 01/01/2019 ADB Vay
12 Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/01/2013 01/12/2017 ADB Vay
13 Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế 01/01/2011 ADB, AusAID Vay 76,322,979 USD
14 Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2 01/05/2011 01/12/2015 ADB Vay 30,000,000
15 Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 01/01/2014 WB, EU Vay 121,000,000 USD
16 Hỗ trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ 01/03/2009 ADB Vay 80,000,000 USD
17 Quyết định số 35/QĐ-BYT, ngày 09/1/2015 09/01/2015 35.586.003.000 đồng
18 Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ 01/01/2010 01/08/2016 WB Vay 75,000,000 USD
19 Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 01/06/2011 01/08/2017 WB Vay 164,692,308 USD
20 Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng 01/01/2013 WB Vay 157,500,000 USD

Thăm dò ý kiến