Thông tin dự án đầu tư

Tìm kiếm

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Xây dựng Bệnh viện Phong và da liễu TW Quy Hòa giai đoạn 2 01/01/2014 01/12/2018
2 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương giai đoạn 2 01/01/2011 01/12/2015
3 Xây dựng mở rộng Trường Đại học Y Hải Phòng 01/01/2010 01/12/2014
4 Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học TW 01/01/2007 01/12/2013
5 Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM 01/01/2010 01/12/2014
6 Đầu tư, XD, mở rộng Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn 01/01/2009 01/12/2013
7 Cung cấp TTB BV Răng Hàm Mặt TW TP HCM 01/01/2011 01/12/2015
8 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cơ sở I và II 01/01/2009 01/12/2013
9 CT, nâng cấp Viện kiểm định QG Vac-xin và sinh phẩm y tế 01/01/2013 01/12/2014
10 Cải tạo, mở rộng BV Lão khoa TW 01/01/2013 01/12/2015
11 Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E 11/01/2012 01/12/2015
12 Dự án đầu tư trang thiết bị đơn vị gen trị liệu bệnh viện Bạch Mai 01/01/2012 01/12/2015
13 Bệnh viện Thống Nhất 01/01/2006 01/12/2011
14 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ung bướu và tim mạch trẻ em – bệnh viện Bạch Mai 11/01/2011 01/12/2016
15 Cải tạo, mở rộng nâng cấp Bệnh viện Da liễu TW 01/01/2012 01/12/2016
16 Trung tâm ung bướu BV Chợ Rẫy 01/01/2012 01/12/2015
17 Đầu tư, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ Sản TW 01/01/2009 01/12/2012
18 XD mở rộng Bệnh viện Việt Đức 01/01/2013 01/12/2013
19 Bệnh viện C Đà Nẵng 01/01/2007 01/12/2012
20 DA ĐT XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật BVĐKTƯ Quảng Nam bằng nguồn vốn trong nước 01/01/2008 01/12/2012

Thăm dò ý kiến