Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

15/01/2024 | 09:50 AM

 | 

Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ


Thăm dò ý kiến