Chuyển đổi sổ y tế

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

Thứ Sáu, ngày 26/05/2023 08:55

Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2023

Thứ Năm, ngày 25/05/2023 08:53

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023

Thứ Tư, ngày 10/05/2023 08:33

Ưu tiên triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thứ Hai, ngày 20/03/2023 08:12

Hội nghị triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo Đề án 06 của Chính phủ

Thứ Năm, ngày 23/03/2023 02:04

Đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thứ Sáu, ngày 16/06/2023 03:54

Thăm dò ý kiến