Chuyển đổi sổ y tế

Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Thứ Tư, ngày 10/04/2024 07:16

Ba hơn trong triển khai thực hiện Đề án 06 tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Thứ Sáu, ngày 18/08/2023 03:04

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ làm việc với Bộ Y tế

Thứ Bẩy, ngày 22/07/2023 05:34

Điểm sáng cải cách: Đến trung tâm y tế đổi… giấy phép lái xe

Thứ Tư, ngày 19/07/2023 08:40

Thủ tướng: Tránh phiền hà, sách nhiễu, chống tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp

Thứ Tư, ngày 19/07/2023 06:30

Thủ tướng: Những việc pháp luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm

Thứ Tư, ngày 19/07/2023 08:32

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về chuyển đổi số quốc gia

Thứ Tư, ngày 12/07/2023 08:58

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu 10 thành tựu chuyển đổi số trong ngành Y tế

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 02:56

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Chuyển đổi số để bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 02:43

Phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ Tư, ngày 14/06/2023 08:18

Bộ Y tế Phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 14:36

Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021-2025

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 14:15

Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022

Thứ Sáu, ngày 11/03/2022 14:09

Quyết định 1710/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 157-NQ/BCSĐ

Thứ Năm, ngày 06/04/2023 13:13

Bộ Y tế: Chuyển đổi số y tế tạo tiện ích cho người dân khi khám chữa bệnh

Thứ Năm, ngày 03/11/2022 01:39

Y tế thông minh

Chủ Nhật, ngày 12/02/2023 03:07

Chuyển đổi số trong đào tạo, nâng cao năng lực cho 20.000 nhân viên y tế cơ sở

Thứ Sáu, ngày 06/10/2022 23:05

Kích hoạt các hoạt động chuyển đổi số và khởi nghiệp số y tế

Chủ Nhật, ngày 26/02/2023 01:44

Nghị quyết 157- QN/BCS về chuyển đổi số y tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

Thứ Hai, ngày 06/03/2023 10:30

Hội nghị chuyển đổi số Y tế năm 2022 các tỉnh, thành khu vực phía Bắc

Thứ Hai, ngày 05/12/2022 09:06

Thăm dò ý kiến