Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Sởi đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO

13/12/2021 | 09:05 AM

 | 

 

1. Tên nhiệm vụ: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin Sởi đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.”

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.08

3. Kinh phí thực hiện: 28.000 triệu đồng

4. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 14.010 triệu đồng    

5. Thời gian thực hiện: Từ 01/2018 đến tháng 12/2021 (đã gia hạn 1 lần)

6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vắc xin và Sinh phẩm Y tế.

7. Các thành gia tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Chức danh khoa học, học vị

Tổ chức
công tác

1

Nguyễn Thúy Hường

Tiến sĩ – Chủ nhiệm dự án

POLYVAC

2

Nguyễn Đăng Hiền

Giáo sư

POLYVAC

3

Phạm Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

POLYVAC

4

Lê Thu Nga

Thạc sỹ

POLYVAC

5

Nguyễn Thị Mai Hương

Thạc sỹ

POLYVAC

6

Lê Quốc Hùng

Thạc sỹ

POLYVAC

7

Nguyễn Đăng Quỳnh

Thạc sỹ

POLYVAC

8

Nguyễn Xuân Hòa

Cử nhân

POLYVAC

9

Phạm Thành Trường

Thạc sỹ

POLYVAC

10

Ngô Thu Hường

Tiến sĩ

POLYVAC

11

Lê Tuấn Anh

Thạc sỹ

POLYVAC

12

Nguyễn Đăng Ánh

Kỹ sư

POLYVAC

13

Phạm Anh Thư

Thạc sỹ

POLYVAC

14

Lương Phú Duẩn

Kỹ sư

POLYVAC

15

Trần Thị Bích Hạnh

Thạc sỹ

POLYVAC

 

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu:  Tháng 12/2021

9. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: Bộ Y tế, 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

           Báo cáo kết quả tự đánh giá

         


Thăm dò ý kiến