Video Quy trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

14/09/2021 | 18:41 PM

 | 

Video Quy trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

 


Thăm dò ý kiến