Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức giao ban các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II

05/04/2024 | 15:22 PM

 | 

Sáng 5/4, tại tỉnh Sơn La, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn II của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị giao ban quý I các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị giao ban quý I các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực các Tỉnh ủy, Đảng ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng các đơn vị thuộc Vụ địa bàn II theo dõi.

Vụ Địa bàn II được Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân công theo dõi 23 đơn vị gồm có 7 Đảng bộ tỉnh và 16 đơn vị, trong đó có 2 Ban Đảng, 4 Ban cán sự đảng, 8 Đảng ủy và 2 Đảng đoàn trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương phổ biến, quán triệt, triển khai một số nội dung các quy định về theo dõi địa bàn, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phân công thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách; về công tác giám sát thường xuyên, các hình thức giám sát trực tiếp và gián tiếp, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức giao ban các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II ảnh 2

Hội nghị giao ban quý I các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng lưu ý với các địa phương, đơn vị về địa bàn và cán bộ theo dõi địa bàn, yêu cầu chủ yếu của công tác theo dõi giám sát địa bàn; các báo cáo phải gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Vụ Địa bàn II; phối hợp Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đơn vị theo dõi, nắm tình hình...

Quý I/2024, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương các cấp thuộc Vụ Địa bàn II đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt đồng bộ, đầy đủ các văn bản của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Trung ương các cấp theo chương trình, kế hoạch, tiến độ thời gian đề ra bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Cấp ủy các cấp đã chủ động ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để tổ chức thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cấp dưới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức giao ban các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II ảnh 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban quý I các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cấp ủy trực thuộc Vụ Địa bàn II đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác để làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong các bộ, ban, ngành mình. Qua đó góp phần lãnh đạo triển khai có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Hội nghị đã nhận được ý kiến tham gia thảo luận của các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lai Châu; Đảng ủy Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học-Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Quân khu II, Công ty Hàng Hải Việt Nam...

Các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của địa phương, đơn vị; kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát; việc khắc phục kết luận sau kiểm tra, giám sát; những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vừa mới được ban hành; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị. Qua kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, chủ trì hội nghị sẽ tiếp thu báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024, đồng chí Nghiêm Phú Cường đề nghị 23 đơn vị, địa phương thuộc Vụ Địa bàn II tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đề ra để lãnh đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm bài bản, đúng quy trình, quy định, tiến độ đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức giao ban các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II ảnh 4

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại Hội nghị giao ban quý I các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Làm tốt công tác phối hợp với Vụ Địa bàn II, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, chế độ mời họp. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn… quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chủ động rà soát và chỉ đạo giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc tại các đơn vị trực thuộc; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong quý I/2024; thực hiện có chất lượng, hiệu quả theo đúng chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã ban hành.

Tập trung, chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, chú ý tới dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm trong lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín...

Nguồn: nhandan.vn


Thăm dò ý kiến