Hội nghị trực tuyến phổ biến kết quả khảo sát thực trạng ô xy y tế và trang thiết bị chăm sóc hô hấp và điều trị bệnh nhân COVID-19

23/11/2021 | 10:47 AM

 | 

Ngày 23/11/2021 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh thành/phố trực thuộc Trung ương  phổ biến kết quả khảo sát thực trạng ô xy y tế và trang thiết bị chăm sóc hô hấp và điều trị bệnh nhân COVID-19. GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Tài liệu hội nghị xem tại đây:

1. Nationwide Survey Results_VN

2. Final Medical oxygen_Conferences_VN

3. Giới thiệu Nền tảng cấp cứu chuyển tuyến 

4. Vu TTB-CTYT


Thăm dò ý kiến