[Infographic] - Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19

27/06/2022 | 15:31 PM

 | 

Hướng dẫn mới nhất do Bộ Y tế ban hành ngày 23/6/2022 hướng dẫn về tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên

[Infographic] - Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Infographic_Hướng dẫn tiêm liều bổ sung vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

[Infographic] - Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

Infographic_Hướng dẫn tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

[Infographic] - Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19 - Ảnh 3.

Infographic_Hướng dẫn tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên


Thăm dò ý kiến