Điều kiện nào để được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y?

12/09/2023 | 21:04 PM

 | 

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y, trong đó có nêu rõ những đối tượng nào được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y; điều kiện để cấp, cấp lại và thủ tục như thế nào...

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận là Lương y

Theo đó, tại dự thảo Thông tư quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y đang được Bộ Y tế lấy ý kiến nhân dân, đối tượng đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y bao gồm:

Đối tượng đã được Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam).

Đối tượng hoàn thành khóa đào tạo theo chương trình đào tạo Lương y và thông qua kỳ kiểm tra sát hạch cuối khóa đào tạo tại cơ sở đào tạo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Có thời gian thực tập khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 12 tháng trở lên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hợp pháp sau khi có đủ kiến thức chuyên môn theo quy định được người đứng đầu cơ sở đó xác nhận bằng văn bản; Được Phật hội Việt Nam xác nhận bằng văn bản về quá trình đào tạo, hành nghề và đạo đức nghề nghiệp để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Người sinh trước ngày 1/1/1960 và dân tộc ít người phải đọc thông viết thạo chữ Quốc ngữ. Người sinh từ ngày 1/1/1960 trở về sau phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

Điều kiện nào để được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y

Theo hướng dẫn tại dự thảo của Bộ Y tế, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y theo mẫu quy định

 • 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Ngoài ra có một số đối tượng hoàn thành khóa đào tạo theo chương trình đào tạo Lương y và thông qua kỳ kiểm tra sát hạch cuối khóa đào tạo tại cơ sở đào tạo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Có thời gian thực tập khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 12 tháng trở lên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hợp pháp phải bổ sung:

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận có trình độ y sỹ cấp 2 do Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam cấp;

 • Giấy xác nhận quá trình thực tập khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo mẫu quy định;

 • Giấy xác nhận của Phật hội Việt Nam về quá trình đào tạo, hành nghề và đạo đức nghề nghiệp để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền;

 • Bản sao có chứng thực văn bằng về trình độ học vấn.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận là Lương y

Bộ Y tế nêu rõ: Các đối tượng đề nghị cấp Giấy chứng nhận là Lương y gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định về Sở Y tế nơi cư trú theo hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Y tế nơi cư trú quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định;Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có thông báo cho người đã nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 07 ngày làm việc Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận là Lương y.

Quy định về việc xác nhận thực tập

Tại dự thảo này, Bộ Y tế cho hay: Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hợp pháp xác nhận thực tập cho những người đã tham gia thực tập tại cơ sở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận của mình.

Các nội dung xác nhận:

 • Xác nhận thời gian thực tập: từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm;

 • Xác nhận về năng lực chuyên môn (bao gồm việc hiểu biết lý luận y học cổ truyền và kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền);

 • Xác nhận về đạo đức nghề nghiệp.

Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền dựa vào các căn cứ sau đây để xác nhận:

 • Căn cứ để xác nhận về thời gian thực tập: Giấy phép của Sở Y tế cho phép làm việc tại cơ sở hoặc những giấy tờ khác có liên quan.

 • Căn cứ để xác nhận đủ kinh nghiệm chuyên môn: Kết quả quá trình thực tập hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở và kiến thức về lý luận chuyên môn, kinh nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh mà người thực tập có được trong quá trình thực tập;

 • Căn cứ để xác nhận về đạo đức nghề nghiệp: Thái độ ứng xử của người thực tập với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

Điều kiện nào để được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tại dự thảo Thông tư này, Bộ Y tế nêu rõ, căn cứ nội dung đã được học tập, bồi dưỡng được ghi trong giấy chứng nhận, xác nhận, chứng chỉ, kết quả kiểm tra sát hạch, nội dung và xác nhận quá trình thực tập, Giám đốc Sở Y tế xác định phạm vi hoạt động chuyên môn cho từng trường hợp theo quy định.

Đối với đã được Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam) sau khi được cấp Giấy chứng nhận là Lương y chỉ được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ thiện trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Giáo hội Phật giáo theo phạm vi chuyên môn ghi trên Giấy phép hành nghề.

Dự kiến Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 - thời điểm Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực.

Theo đó, Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là Lương y hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Giấy chứng nhận là Lương y, Giấy chứng nhận người đủ trình độ chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được cấp theo các Thông tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: Suckhoedoisong.vn


Thăm dò ý kiến