Thứ trưởng Bộ Y tế dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -2023

09/01/2021 | 09:00 AM

 | 

 

Ngày 07/01/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, (khóa XIII) nhiệm kỳ 2018 – 2023. đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có, đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Về phía Công đoàn Y tế Việt Nam có đồng chí Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Đoàn chủ tọa Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác như bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng…và ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt, Công đoàn Y tế vẫn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế; Các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động thực hiện tốt những quy định trong phòng, chống dịch đồng thời công đoàn làm tốt công tác ổn định tư tưởng cho đoàn viên, người lao động yên tâm công tác đặc biệt những đoàn viên phải công tác trong tâm dịch, nơi tuyến đầu chống dịch. Hội nghị cũng thống nhất đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua một số Dự thảo văn bản: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; Bổ sung sửa đổi Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025; Bổ sung sửa đổi Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành CĐYTVN khóa XIII. Bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Khóa XIII nhiệm kỳ 2018 – 2023; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để tham mưu trình Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Y tế xem xét ban hành.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua các nội dung về công tác kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XIII.

Thống nhất bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 02 đồng chí tại Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam, 01 đồng chí thuộc khối doanh nghiệp.

 Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo công khai quỹ xã hội từ thiện CĐYTVN năm 2020.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những thành tích, nỗ lực của Công đoàn Y tế Việt Nam trong thời gian qua thể hiện qua nhiều lĩnh vực hoạt động công đoàn như truyền thông, chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên người lao động, phát động, triển khai các phong trào thi đua, tham gia xây dựng chính sách, kiểm tra, giám sát việc thức hiện chính sách đối với người lao động, Công đoàn thực sự là thủ lĩnh tinh thần đối với đoàn viên người lao động ngành Y tế.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục phát huy những điểm mạnh, đồng hành với Bộ Y tế trong công tác rà soát những chính sách đối với người lao động ngành Y tế đã cũ, không còn phù hợp với thực tiễn để sửa đổi, bổ sung…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, về công tác kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 1471/TLĐ ngày 05/01/2021.

Thông tin: Công đoàn Y tế Việt Nam

 


Thăm dò ý kiến