Hội nghị Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Văn phòng Bộ Y tế 2021

26/01/2021 | 22:07 PM

 | 

 

 

Chiều ngày 26/01/2021, Đảng bộ Văn phòng Bộ Y tế tổ chức Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm nhiệm kỳ 2021.Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Hà Anh Đức, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Nguyễn Xuân Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, nguyên Chánh Văn phòng Bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng Bộ; cùng toàn thể các Đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Huy hiệu Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đồng chí Nguyễn Xuân Trường, nguyên Bí thư Đảng  ủy Văn phòng Bộ

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Trường

Báo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Văn phòng Bộ Y tế, đồng chí Hà Anh Đức, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ cho biết: Đảng bộ Văn phòng Bộ gồm 56 đảng viên sinh hoạt tại 06 Chi bộ trực thuộc trong đó: đảng viên Nam là 38 đồng chí (chiếm 66,7%), Đảng viên Nữ là 19 đồng chí (chiếm 33,0%). Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng Bộ gồm 01 đồng chí Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 đồng chí Đảng ủy viên. Ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Bộ gồm 03 đồng chí.

 Mặc dù đội ngũ Lãnh đạo Văn phòng Bộ và cán bộ công chức, viên chức còn thiếu nhưng Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Bộ đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua.

Tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Bộ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ điểm của Bộ Y tế, Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 Ủy viên Ban Chấp hành.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Văn phòng Bộ đã đạt được những thành tích xuất sắc trong năm 2020 vừa qua trên tất cả các lĩnh vực công tác, đạt được nhiều danh hiệu cao quý và khen thưởng thành tích cao như: Huân chương lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế giai đoạn 2015- 2020; 02 (hai) sáng kiến cấp Bộ Y tế ...

Đồng chí Hà Anh Đức, Bí thư Đảng ủy văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị

 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xác định rõ việc chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2020, 100% đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần chịu trách nhiệm của đảng viên, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các đồng chí trong cấp ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ Văn phòng Bộ đang đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế tặng Giấy khen công nhận là “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 02 Chi bộ đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được tặng Giấy khen của Đảng ủy Văn phòng Bộ. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Hà Anh Đức, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ báo cáo:

1. Năm 2021 Đảng bộ Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy những truyền thống, ưu điểm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị cho Đảng viên và quần chúng, chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

2. Tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên tổ chức, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Duy trì sinh hoạt Chi bộ thường kỳ có nề nếp, chất lượng. Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Chi bộ hàng tháng, Nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị có mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo sát theo công tác của chính quyền, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng, chính quyền, công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Nêu cao ý thức xây dựng tổ chức Đảng, thực hiện công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình đối với mỗi Đảng viên. Đoàn kết nhất trí trong Đảng và với các đơn vị trong Cơ quan Bộ Y tế, phối hợp tốt hơn nữa với các đơn vị khác để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

5. Luôn giữ gìn tốt mối liên hệ với tổ chức Đảng trong cơ quan và nơi cư trú, chấp hành đúng các quy định về những điều Đảng viên không được làm.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tới các Chi bộ. Mỗi Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

7. Khuyến khích các Đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8. Chỉ đạo tốt hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp cùng chính quyền xây dựng Văn phòng Bộ trở thành một đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

9. Đảng ủy cùng với Chính quyền, Công đoàn chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần vật chất cho công chức, viên chức quan tâm đến những Đảng viên khi ốm đau, hiếu hỷ, các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phong trào sôi nổi.

10. Phấn đấu tiếp tục giáo dục bồi dưỡng kết nạp được 2 đến 3 Đảng viên mới năm 2021; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% Đảng viên đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ điều hành công tác khen thưởng tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Đảng bộ Văn phòng Bộ, tập thể Cấp ủy và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Đồng chí Hà Anh Đức, Bí thư Đảng ủy văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ  trao tăng Giấy khen 02 tập thể Chi bộ trong sạch, vững mạng, tiêu biểu năm 2020

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, nguyên Bí thư Đảng  ủy Văn phòng Bộ đã vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 02 tập thể được nhận Giấy khen Chi bộ trong sạch, vững mạng, tiêu biểu năm 2020 (Tập thể Chi bộ Phòng Tài chính-Kế toán và Tập thể Chi bộ Phòng Tổng hợp)./.


Thăm dò ý kiến