Hội nghị tập huấn thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP

29/03/2022 | 14:42 PM

 | 

 

Nhằm đổi mới công tác quản lý trang thiết bị y tế, kể từ năm 2022 thực hiện quản lý giá, phân cấp quản lý, cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, ngày 29/3/2022, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP với các Sở Y tế, các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế ; các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc với hơn 1.500 điểm cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế được Chính phủ ban hành ngày 08/11/2021 để thay thế Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số169/NĐ-CP ngày 31/12/2018. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ đã kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế, giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay của hệ thống pháp luật quản lý trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Nghị định này là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế và các nhà quản lý các cấp cũng như lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP thay đổi căn bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng cường phân cấp, chú trọng thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, theo đó trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá và cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết…

Để thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 5699/QĐ-BYT ngày 15/12/2021 phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định, giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan của Bộ Y tế tổ chức thực hiện nghiêm.

“Sau một thời gian rất tích cực triển khai, Bộ Y tế đã xây dựng Cổng thông tin điện tử thực hiện kê khai, công khai giá để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện. Kể từ ngày 01/4/2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán”- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết thêm.

Hình ảnh các điểm cầu tham dự hội nghị

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế trong đó quy định việc quản lý giá trang thiết bị y tế bằng hình thức kê khai giá, bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Quy định cụ thể nội dung kê khai giá gồm giá vốn nhập khẩu hoặc giá vốn sản xuất, chi phí quản lý, chi phí đào tạo, bảo dưỡng, chi phí bảo hành, lợi nhuận dự kiến và giá bán cuối cùng.

b) Quy định chỉ chủ sở hữu số lưu hành hoặc đơn vị phân phối được chủ sở hữu ủy quyền mới được thực hiện việc kê khai, công khai giá và các nhà phân phối còn lại không được bán cao hơn giá mà chủ sở hữu số lưu hành đã công khai đồng thời phải niêm yết, công khai giá mà nhà phân phối đó bán.

c) Cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (không chỉ Bộ Y tế) được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

d) Công khai minh bạch thông tin về giá bán, giá trúng thầu trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Thứ trưởng đề nghị Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan hướng dẫn, giải đáp cụ thể về quy trình thực hiện, các nội dung cần lưu ý để bảo đảm việc triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hệ thống, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Các Sở Y tế, các doanh nghiệp thiết bị y tế cần hết sức chú ý để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa…

“Kê khai giá trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật ngay khi có thay đổi; Phải niêm yết giá bán buôn, bán lẻ; Công khai giá trúng thầu của các cơ sở y tế công lập; Không được mua bán khi chưa có kê khai giá; không được mua bán cao hơn giá kê khai tại thời điểm mua bán” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thuwcjc hiện nghiêm điều 45 Nghị định 98”, bao gồm: Kê khai giá trang thiết bị y tế; Công khai giá trang thiết bị y tế; Giá trang thiết bị y tế được tính theo đồng tiền Việt Nam; Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chịu trách nhiệm; Giá công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này…

Yêu cầu Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ khẩn trương hoàn thiện trang-miền của Cổng thông tin điện tử thực hiện kê khai, công khai giá trước ngày 01/04/2022 để triển khai tốt hơn;

Yêu cầu Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, các cơ sở y tế, các đơn vị, cá nhân đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định về thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP…

Hình ảnh tại điểm cầu Bộ Y tế

Tại hội nghị, Bộ Y tế cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế tuân thủ theo các nội dung được quy định trong Nghị định 98 về thực hiện kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế nhằm góp phần cung cấp cho ngành Y tế các trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ/Cục của Bộ Y tế tham dự hội nghị đã giải đáp nhiều thắc mắc từ đại diện của các Sở Y tế, các bệnh viện và các doanh nghiêp.


Thăm dò ý kiến