Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Y tế năm 2021

17/01/2022 | 14:22 PM

 | 

Ngày 17/01/2021 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức Cơ quan Bộ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí  Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Anh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế; Ban Thanh tra Nhân dân; các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Văn phòng Bộ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Bộ.

Đoàn chủ tọa hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021 đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ cho biết:

Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân. (1) Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đã ban hành các Kết luận, Thông báo, Điện, Công điện; Tổng Bí thư đã ra Lời kêu gọi; Lãnh đạo chủ chốt thường xuyên thảo luận, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những định hướng lớn, các phương châm, đường lối, chiến lược về phòng, chống dịch; (2) Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác phòng, chống dịch, trong đó có Nghị quyết số 30/2021/QH15 cho phép Chính phủ quyết định một số cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách để kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch và Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; (3) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và yêu cầu đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết…

 Về tiêm vaccine phòng COVID-19: đã triển khai Chiến dịch tiêm chủng đồng bộ, với quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng của nước ta. Tính đến 15/01/2021, tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người trên 12 tuổi tương ứng là 99,7% và 91,5%; tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi là 14,7%. Dự kiến Việt Nam sẽ hoàn thành tiêm phủ mũi 3 vào cuối quý I/2022; đang tích cực chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

Về thuốc điều trị COVID-19: cơ bản đã đảm bảo kịp thời nhu cầu đối với các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Riêng đối với các thuốc kháng vi rút, thời gian qua Bộ Y tế đã huy động tối đa các nguồn lực để cung ứng thuốc theo nhu cầu điều trị; tiến hành cấp phát theo nhu cầu đề xuất của các địa phương các loại thuốc Remdesivir, Favipiravir, Molnupiravir.

Đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại hội nghị

Kết quả thực hiện công tác y tế năm 2021

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: đến hết ngày 31/12/2021, cả nước có 88,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 91,01% dân số (tăng 0,9% so với năm 2020), đạt so với chỉ tiêu được giao là khoảng 91%. Thực hiện đạt 15/18 chỉ tiêu cụ thể cho ngành, lĩnh vực năm 2020 được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021.

2. Quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định, 15 Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Quyết định. Bộ Y tế ban hành 36 Thông tư theo thẩm quyền; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), các đề án, văn bản pháp luật theo kế hoạch, trong đó có nhiều đề án, chính sách lớn đối với sự phát triển của hệ thống y tế như Chiến lược quốc gia bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2030; Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2045...

Về tổ chức bộ máy y tế: tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Tại Trung ương, giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc từ 82 xuống còn 80 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế…

Về công tác cải cách hành chính: Bộ Y tế cắt giảm, đơn giản hóa 153 trong tổng số 540 quy định thủ tục hành chính (28,33%), tiết kiệm khoảng 569,6 tỷ đồng; cắt giảm 14 trong tổng số 471 quy định yêu cầu đăng ký (0,03%), tiết kiệm khoảng 193,5 tỷ đồng. Chuẩn hóa 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Đề xuất phân cấp 71/354 thủ tục hành chính được rà soát (20,05%). Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế theo quy định. Bộ Y tế được đánh giá là một trong 2 Bộ đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.

Thanh tra, kiểm tra: Trong năm 2021, Thanh tra Bộ Y tế đã triển khai 34 Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, trong đó có 13 Đoàn thanh tra, 15 Đoàn kiểm tra, 06 Đoàn xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã ban hành 08 Kết luận thanh tra; 38 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là trên 1,7 tỷ đồng.

3. Cung ứng dịch vụ y tế

Về phòng,chống dịch bệnh: Bên cạnh phòng chống dịch COVID-19, ngành Y tế tập trung phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm phổ biến, không để tình trạng "dịch chồng dịch", không ghi nhận các trường hợp mắc tả, bạch hầu, cúm A (H5N1), giảm 46,2% số mắc sốt xuất huyết, giảm 50,8% số mắc tay chân miệng...Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý môi trường y tế; đảm bảo cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS liên tục, không bị đứt đoạn, kể cả trong tình huống bệnh nhân hoặc cơ sở y tế bị cách ly, phong tỏa...

Về công tác khám, chữa bệnh: Bộ Y tế đã ban hành sớm, cập nhật thường xuyên các hướng dẫn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị COVID-19. Triển khai hiệu quả việc phân tầng điều trị COVID-19; kịp thời chấn chỉnh công tác sàng lọc, phân luồng cách ly, bảo đảm cơ sở an toàn trong phòng, chống COVID-19, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn tiêm chủng... tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ các tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, tư vấn từ xa.

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: So với năm 2020, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm 55 vụ (40,4%), số mắc giảm 1.040 người (34,9%), số tử vong giảm 12 người (40,0%). Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm về an toàn thực phẩm; số cơ sở bị xử phạt năm 2021 thấp hơn, tuy nhiên tổng tiền xử phạt tăng hơn so với năm 2020. Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm với nhiều hình thức phong phú đa dạng, tập trung vào dịp lễ, Tết, sự kiện tập trung đông người.                 

Về công tác dân số và phát triển: Dân số trung bình của Việt Nam năm 2021 là 98,51 triệu người, tăng 0,95% so với năm 2020. Chất lượng dân số được cải thiện, tổng tỷ suất sinh năm 2021 đạt 2,11 con/phụ nữ, duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây. Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2021 là 73,7 tuổi.

Về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em: Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 13,9‰ năm 2020 xuống 13,6‰ năm 2021, tỉ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 22,3‰ năm 2020 xuống 21,6‰ năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Về Y dược cổ truyền: Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền, dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu; tăng cường ứng dụng các sản phẩm y dược cổ truyền trong hỗ trợ điều trị và phòng, chống dịch bệnh.

Về Thông tin y tế: Kết nối liên thông giữa các Sở Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội, 99,5% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, dân số, hệ thống thông tin bệnh truyền nhiễm, ngân hàng thuốc, hệ thống thông tin báo cáo nhân lực, nền tảng V20.... Bộ Y tế xếp thứ 5/18 Bộ về chuyển đổi số cung cấp dịch vụ công năm 2020. 

Về Dược, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15, trong đó bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế. Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách; ban hành, cập nhật danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch; ban hành quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, trong đó yêu cầu các đơn vị đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Về nhân lực y tế và khoa học công nghệ: Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch được đẩy mạnh. Việt Nam là 1 trong 4 nước đầu tiên trên thế giới phân lập được vi rút; có 04 vaccine được thử nghiệm lâm sàng; 02 vắc xin chuyển giao công nghệ với Nga, Nhật. Xây dựng và chỉ đạo triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại nhà và cộng đồng và đến nay đã được triển khai tại 53 tỉnh/thành phố có dịch trên cả nước; đang triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2, 3 đối với một số thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất phát từ các bài thuốc, vị thuốc cổ truyền để phòng và điều trị COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án tăng cường nhân lực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Về Tài chính y tế: Xây dựng cơ chế tài chính, mua sắm, chế độ, chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Tham mưu Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý để thúc đẩy việc đàm phán, mua bán vắc xin phòng COVID-19 với nhà sản xuất trong trường hợp cấp bách. 

Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

1. Tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện thành công Chương trình phòng chống dịch COVID-19 (2022-2023) góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

2. Tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng và trình các dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, Luật dược sửa đổi, Luật dân số và tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo và triển khai hoạt động. Đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác y tế.

3. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của y tế dự phòng và y tế cơ sở; nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân; đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe; cải thiện và nâng cao chất lượng chuyên môn y tế, chủ trọng tại vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, vùng khó khăn.

4. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, từng bước đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên y tế các tuyến; có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp, triển khai kết luận của Bộ Chính trị tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%; sắp xếp bộ máy y tế nhất là y tế cơ sở một cách phù hợp theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính.

5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn; đổi mới phương thức quản lý trong lĩnh vực y tế; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, trang thiết bị; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý nhà nước trong các hoạt động của Ngành.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác năm 2021, thể hiện sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Bộ.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao trong toàn đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thống nhất đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Cấp Chi bộ đảng, công đoàn, thanh niên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức Cơ quan Bộ yên tâm công tác;

Tập trung tham mưu Lãnh đạo Bộ trình các cấp Quốc hội, Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các thể chế, chính sách, phân cấp, phân quyền như Luật Dược, Luât Khám, chữa bệnh; Luật Dân số; Ban hành các Thông tư liên quan của ngành. “Các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát các nội dung liên quan đến thể chế, xây dựng chính sách chuyên môn, đặc biệt là liên quan đến dịch COVID-19 thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại”- Thứ trưởng nhấn mạnh

Các đơn vị sớm thống nhất hoàn thiện sắp xếp bộ máy nhân, tinh giảm biên chế sự theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ làm việc theo chương trình, đảm bảo chất lượng; chấp hành tốt quy chế hội họp của Cơ quan, chủ động báo cáo với Lãnh đạo phụ trách khi cần;

Tiếp tục chú trọng công tác Thi đua khen thưởng, có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ chất lượng tránh tình trạng “đẩy lên lãnh đạo phê duyệt” phải có quy chế, bình xét thi đua công khai minhh bạch…

Đặc biệt, chuẩn bị kế hoạch Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022: xây dựng kế hoạch phân công lịch trực Tết; đẩm bảo công tác phòng, chống cháy nổ; Xây dựng kế hoạch và đảm bảo công tác phục vụ Lãnh đạo Bộ đi thăm và chúc Tết Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ tiền nhiệm; kiểm tra công tác trực Tết của một số đơn vị; có chế độ chính sách quan tâm đến cán bộ, công chức, người lao động dịp Tết Nguyên đán…

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng đại diện Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 của Bộ Y tế

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024; Giải đáp các thắc mắc của cán bộ, công chức Cơ quan Bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho TS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho đại diện các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Y tế

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho TS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trao tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc Cơ quan Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 54 cá nhân thuộc Cơ quan Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác, phòng chống dịch COVID-19;

 

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trao danh hiệu Cờ thi đua Bộ Y tế cho 05 tập thể thuộc Bộ Y tế “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020” 

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng có Quyết định tặng danh hiệu Cờ thi đua Bộ Y tế cho 05 tập thể thuộc Bộ Y tế “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020” (Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục phòng chống HIV/AIDS đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020./.


Thăm dò ý kiến