Từ điểm nóng COVID- 19 số 8: Khi cuộc chiến COVID-19 kết thúc

12/10/2021 | 16:40 PM

 | 

Miền Nam đã qua đỉnh dốc của dịch COVID-19, nhiều người mong "cuộc chiến" này sẽ sớm kết thúc. Các y bác sĩ có những mong muốn rất đời, mong ngày trở lại cuộc sống bình thường, có thể gặp lại nhau với khuôn mặt thật của mình, để cùng chia sẻ nhiều hơn nữa.


Thăm dò ý kiến