Thông tin đầy đủ về 3 loại vaccine phòng COVID-19: Hayat-Vax, Verocell, Abdala

22/10/2021 | 16:25 PM

 | 

 

1.Vaccine Hayat-Vax

2. Vaccine Verocell của Sinopharm

3. Vaccine Abdala


Thăm dò ý kiến