Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 thuộc Bộ Y tế năm 2020

28/12/2020 | 21:42 PM

 | 

 

Sáng ngày 28/12/2020, Bộ Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Quận Ba Đình tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 thuộc Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2020.

Tham dự khai giảng, Trung tá Nguyễn Thành Long, Phó tham mưu trưởng, Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình; Thượng tá Đặng Quang Thụ, Chủ nhiệm bộ môn Đường lối Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ, Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Bộ Y tế; đại diện 120 học viên là các chuyên viên các Vụ/Cục, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ, Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Bộ Y tế phát biểu tại Lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ, Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Bộ Y tế cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 02/CT - BYT ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y Tế; Kế hoạch số 133/KH - BYT ngày 03/02/2020 của Bộ Y Tế về công tác quốc phòng,  an ninh trong ngành Y tế năm 2020; Kế hoạch số 1047/KH-VPB4 ngày 09/11/2020 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế năm 2020 nhằm triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng cũng cho biết thêm: Công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên và là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh giúp cán bộ nắm được quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, công tác động viên thời chiến và chiến lược an ninh quốc gia. Đặc biệt công tác y tế trong khắc phục thảm hoạ, thiên tai và chống khủng bố là nội dung rất cần thiết cho cán bộ ngành Y tế trong cả nước khi có tình huống xảy ra. Trên cơ sở đó làm tham mưu tích cực cho lãnh đạo Bộ và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Trung tá Nguyễn Thành Long, Phó tham mưu trưởng, Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Trung tá Nguyễn Thành Long, Phó tham mưu trưởng, Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình đề nghị: các đồng chí giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giới thiệu từng nội dung, bảo đảm chất lượng cao nhất, chú trọng gắn nội dung bài giảng với phân tích, giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh, các Bộ, ngành, địa phương và những trọng tâm, nhiệm vụ ngành Y tế; các đồng chí học viên xác định tốt tư tưởng, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Trung tá Nguyễn Thành Long, Phó tham mưu trưởng, Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình cũng yêu cầu, sau khóa học, các đồng chí học viên chủ động tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm ở, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Thượng tá Đặng Quang Thụ, Chủ nhiệm bộ môn Đường lối Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, giảng viên phổ biến nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, Thượng tá Đặng Quang Thụ, Chủ nhiệm bộ môn Đường lối Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, giảng viên phổ biến nội dung như: Đường lối, quan điểm cảu Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng, an ninh;  Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và một số nội dung liên quan

Để đảm bảo chất lượng học tập của học viên, Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tham gia đầy đủ các buổi học theo chương trình đã được ban hành. Trong trường hợp có công tác đột xuất phải có giấy đồng ý của Lãnh đạo đơn vị và báo cáo Ban tổ chức trước giờ học chính thức; Học viên không được nghỉ quá 1 chuyên đề, nếu nghỉ quá sẽ không đủ điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

2. Thời gian học từ ngày 04 ngày từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020(không tính ngày nghỉ, ngày lễ). Giờ học hàng ngày, buổi sáng: 8h00 vào học, 11h30 kết thúc Buổi chiều từ 13h30-17h00, lớp học chỉ nghỉ giải lao 1 lần vào giữa buổi;

Theo lịch học hàng ngày, các đồng chí học viên có mặt trước giờ học 10 phút để ổn định lớp học, thực hiện đăng ký tên để Ban tổ chức nắm và quản lý.

Hàng ngày Ban tổ chức sẽ kiểm tra điểm danh quân số học tập trước hoặc cuối giờ buổi học để tổng hợp tình hình báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ và báo cáo kết quả học tập của học viên vào cuối khoá.

3. Trong giờ học điện thoại để chế độ hội họp, không nói chuyện và làm việc riêng ảnh hưởng đến lớp học; khi có việc cần thiết xin phép ra ngoài giải quyết sau đó nhanh chóng vào lớp tiếp tục nội dung học tập.

4. Viết bài thu hoạch đầy đủ, có chất lượng theo hướng dẫn của giáo viên, quy định của Ban tổ chức; Bài thu hoạch của Học viên phải ghi rõ họ tên, cơ quan đơn vị công tác, tổ học tập, nội dung thu hoạch, nộp cho Ban tổ chức lớp học.

5. Mỗi học viên khai 01 phiếu cung cấp thông tin và nộp vào giờ nghỉ giải lao ngày khai giảng; nộp 02 ảnh (cỡ 4x6 và ghi đủ họ tên, cơ quan bằng bút bi vào sau ảnh) vào tuần thứ 2 khóa học cho Ban tổ chức để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

6. Trong quá trình học, nếu có nội dung nào chưa hợp lý hoặc có đề nghị, kiến nghị về nội dung bài giảng, công tác tổ chức, đề nghị các đồng chí trao đổi với Ban tổ chức để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đề nghị các đồng chí học viên tuân thủ Nội quy của lớp học.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 thuộc Bộ Y tế năm 2020 từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020./.


Thăm dò ý kiến