Bộ Y tế hướng dẫn phân loại và phạm vi đánh giá cấp độ dịch

15/10/2021 | 20:29 PM

 | 

Ngày 12/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT về hướng dẫn chuyên môn trong đó đưa ra 3 tiêu chí đánh giá dịch.

 

Nguồn: SKĐS


Thăm dò ý kiến