Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

29/10/2020 | 11:48 AM

 | 

 

Sáng 29/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bước vào ngày làm việc thứ ba. Đến dự Đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu trong Ban Chấp hành để bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bầu Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

3. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

4. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

6. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

7. Đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

8. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

9. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

10. Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

11. Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

12. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

13 . Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

14. Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị đã bầu đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với số phiếu tuyệt đối 51/51 (đạt 100%).

Hội nghị đã bầu 02 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII gồm:

1. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

2. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, gồm14 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khoá XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Trịnh Thu Hằng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XII

3. Đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XII

4. Đồng chí Lê Chí Hướng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

5. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Đơn thư cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

7. Đồng chí Ngô Thị Hướng Dương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

8. Đồng chí Vũ Trí Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ II cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

9. Đồng chí Phạm Đức Mạnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

10. Đồng chí Nguyễn Văn Lược, Trưởng phòng Nghiệp vụ III, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

11. Đồng chí Dương Thị Mai, Trưởng phòng Tổng hợp - Thi đua, khen thưởng, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với số phiếu 51/51 (đạt 100%).

Nguồn: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 


Thăm dò ý kiến