Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức, hành động về an toàn, vệ sinh lao động

27/11/2023 | 15:47 PM

 | 

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí của công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về ATVSLĐ, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu.

 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.P

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.P

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, diễn ra sáng 22-11.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TW; nhấn mạnh những kết quả đạt được trong bảo đảm ATVSLĐ góp phần kiềm chế tai nạn lao động, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW. Ảnh: L.P

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW. Ảnh: L.P

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW. Ảnh: L.P

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, NLĐ và người sử dụng lao động; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động: Tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm, Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm, xem đây là đợt cao điểm tổ chức các hoạt động về ATVSLĐ.

Song song đó, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp, các địa bàn khu dân cư, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức thực hiện các tiêu chí về bảo đảm ATVSLĐ trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, xem việc bảo đảm ATVSLĐ là nhiệm vụ thường xuyên. Tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét.

Nhiều doanh nghiệp lớn, sử dụng động lao động có sự quan tâm hơn đến các công tác: thành lập bộ phận ATVSLĐ; bố trí cán bộ chuyên trách, theo dõi công tác ATVSLĐ, có cán bộ y tế và trang bị một số phương tiện, thiết bị y tế thông thường; xây dựng nội quy lao động, quy trình bảo đảm ATVSLĐ cho các máy, thiết bị, vật tư và quy định an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc.

Nhờ đó, bảo đảm tính mạng, sức khỏe NLĐ, tạo môi trường lao động an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Thời gian qua, tình hình tai nạn lao động có xu hướng giảm cả về số vụ và số người chết. Tỷ lệ các cơ sở lao động thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngày càng tăng, với hơn 299.000 lượt NLĐ được khám sức khỏe định kỳ, 27.900 lượt NLĐ được khám bệnh nghề nghiệp.

Các ngành chức năng đã thanh tra hơn 300 doanh nghiệp, kiểm tra hơn 545 lượt doanh nghiệp, công trình xây dựng về công tác ATVSLĐ, xử lý vi phạm hành chính 176 vụ, xử phạt gần 2 tỷ đồng.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW. /.

Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202311/nang-cao-nhan-thuc-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-3960605/


Thăm dò ý kiến