Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng huân chương và danh hiệu vinh dự nhà nước

10/01/2024 | 08:41 AM

 | 

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về trước ngày 20/01/2024:

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

(Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Y tế)

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.6273.2397

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

I. Danh hiệu “Anh hùng Lao động”:

1. Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

II. Danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc”:

1. Bà Chương Ngọc Nãi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

III. Huân chương Lao động hạng Nhất:

1. Bà Lê Ánh Tuyết - Nguyên Giám đốc Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

IV. Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.


Thăm dò ý kiến