Thông tin tuyển dụng

Thông báo gia hạn mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 29/06/2016 20:50

Thông báo dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 17/06/2016 02:08

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Thứ Ba, ngày 25/08/2015 02:00

Thông báo tuyển dụng Kế toán dự án làm việc cho Dự án Hợp tâc Y tế với Tổ chức Y tế thế giới do WHO tài trợ

Thứ Ba, ngày 11/08/2014 19:17

Thông báo tuyển tư vấn của Dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông-giai đoạn 2”

Thứ Hai, ngày 09/02/2014 20:19

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức Cục Y tế dự phòng năm 2012

Thứ Ba, ngày 19/02/2013 02:50

Thăm dò ý kiến