Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017

05/10/2017 | 02:27 AM

 | 

Bộ Y tế có nhu cầu tuyển 07 công chức làm việc tại các Vụ và Thanh tra Bộ

scan0005.jpg
scan0006.jpg 
scan0007.jpg

​​

Thăm dò ý kiến