Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

27/02/2018 | 08:03 AM

 | 

Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Y tế thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017:

Thăm dò ý kiến