Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Văn phòng Bộ năm 2022

21/11/2022 | 15:28 PM

 | 

Thông báo triệu tập thí sinh

Danh sách thí dinh dự tuyển


Thăm dò ý kiến