Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

04/11/2022 | 19:50 PM

 | 

 

Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Văn phòng Bộ Y tế


Thăm dò ý kiến