Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2018

09/04/2018 | 09:23 AM

 | 

Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Bộ Y tế thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2018:

file danh sách đăng cổng.pdffile danh sách đăng cổng.pdf

Thăm dò ý kiến