Thông báo Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

21/04/2020 | 16:13 PM

 | 

          Ngày 10/03/2020 Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã ban hành Thông báo số 08/TB-TTMS về việc thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia năm 2020.

           Ngày 16/03/2020 Trung tâm đã tiến hành đăng thông tin tuyển dụng trên Báo Sức khỏe đời sống, Trang cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Bộ Y tế. Theo đó, thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển đến hết ngày 16/4/2020.

Trung tâm xin thông báo tính đến hết thời hạn nêu trên (hết ngày 16/4/2020), danh sách các ứng viên có đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, cụ thể như sau:

  1. Tổng số ứng viên có đủ điều kiện dự tuyển: 23 ứng viên.

  2. Chi tiết ứng viên theo từng vị trí việc làm:

  • Viên chức Phòng nghiệp vụ dược (VTVL 2.1): 06 ứng viên.

  • Viên chức Phòng nghiệp vụ đấu thầu (VTVL 2.2): 09 ứng viên.

  • Kế toán viên (VTVL 3.1): 04 ứng viên.

  • Văn thư (VTVL 3.2): 02 ứng viên.

  • Pháp chế (VTVL 3.4): 02 ứng viên.

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia xin trân trọng thông báo./.


Thăm dò ý kiến